Privacybeleid

FlatPyramid Privacy Beleid

 

We respecteren de privacy van onze gebruikers en behandelen deze met hoge prioriteit op FlatPyramid. We delen geen persoonlijke informatie die online is verkregen zonder de toestemming van de indienende gebruiker te verkrijgen, en dat zullen we nooit doen. Alle informatie verzameld door Flat Pyramid wordt uitsluitend gebruikt voor het verbeteren van de functionaliteit en het serviceniveau dat we onze gebruikers kunnen bieden. We slaan geen creditcardgegevens op in onze database om de veiligheid te waarborgen. Alle transacties gebruiken SSL-beveiliging voor codering.

ANTI-SPAMBELEID

We haten net zo veel ongevraagde commerciële e-mail als jij. Ook bekend als spam of ongewenste e-mail, is het een slechte dienst voor de internetgemeenschap. Wij onderschrijven volledig en voldoen aan de vereisten van de CAN-SPAM-wet van 2003 (het beheer van de aanslag van de niet-gevraagde pornografie en marketingwetgeving) en alle andere toepasselijke ongevraagde commerciële e-mailwetgeving. Als u zich abonneert op elektronische nieuwsbrieven of andere berichten van ons of onze website, heeft u altijd de mogelijkheid om u onmiddellijk uit te schrijven. Als u nog vragen, opmerkingen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar support [at]flatpyramid.com en ons informatie verstrekken met betrekking tot uw bezorgdheid.

GEDETAILLEERD PRIVACYBELEID

GELIEVE TE LEZEN. UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE IS ONDERHEVIG AAN HET VOLGENDE PRIVACYBELEID EN DE WEBSITE ALGEMENE VOORWAARDEN.

Ik merk

II. Persoonlijk identificeerbare informatie die we verzamelen

III. E-mail nieuwsbriefabonnementen

IV. Gebruikersaccounts

V. Speciale aanbiedingen en aankopen; Indiening van te publiceren inhoud

VI. Informatie verzameld door andere middelen of media

VII. Informatie over andere mensen

VIII. Klantenservice

IX. Niet-persoonlijk identificeerbare informatie die we verzamelen

X. Cookies en aanverwante technologie

XI. Speciale kennisgeving met betrekking tot kinderen jonger dan 13 jaar

XII. Gebruik, openbaarmaking en delen van informatie

een. Niet-persoonlijk identificeerbare informatie

b. Persoonlijk identificeerbare informatie

XIII. Onze toewijding aan gegevensbeveiliging

XIV. Hyperlinks van en naar andere sites

XV. Toestemming voor verwerking in de Verenigde Staten

XVI. Neem contact met ons op over privacy

XVII. Kennisgeving van wijzigingen

XVIII. GDPR-conformiteit

____________________________________________________________________________

Ik merk De "Website" verwijst naar de website op https: // www.flatpyramid.com en al zijn subdomeinen en gerelateerde domeinen. Deze website is eigendom van of wordt beheerd door FlatPyramiden / of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten van Amerika (gezamenlijk "BEDRIJF"). Dit privacybeleid ("Privacybeleid") is van toepassing op informatie die u via deze website aan COMPANY verstrekt en / of door gebruik te maken van andere diensten (gezamenlijk de "Services") die op andere manieren of media kunnen worden geleverd, inclusief als set hieronder en zoals gedefinieerd in de van toepassing zijnde Algemene voorwaarden. of andere voorwaarden. Dit privacybeleid is bedoeld om u op de hoogte te stellen van de manier waarop het bedrijf met informatiebeheer omgaat, inclusief de soorten verzamelde informatie, hoe het wordt gebruikt en beveiligd, en de mate waarin u het onderhoud en de uitwisseling van uw informatie kunt regelen. Uw gebruik van een BEDRIJFSDIENST of Website houdt acceptatie van dit Privacybeleid en eventuele andere van toepassing zijnde voorwaarden in. Dit privacybeleid is een onderdeel van en wordt door verwijzing opgenomen in de Algemene voorwaarden voor deze website.

II. Persoonlijk identificeerbare informatie die we verzamelen COMPANY respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt in verband met uw gebruik van zijn Websites en Diensten. Dergelijke verzamelde persoonlijk identificeerbare informatie omvat uw naam, verzendadres, factuuradres, telefoonnummers, e-mailadres en betalingsinformatie, zoals uw PayPal-e-mailadres en of uw creditcardnummer.

III. E-mail nieuwsbrief abonnementen Om u te abonneren op onze e-mailnieuwsbrieven, indien van toepassing, moet u uw e-mailadres opgeven. Mogelijk wordt u ook om andere informatie gevraagd wanneer u zich abonneert.

IV. Gebruikersaccounts Om onze te gebruiken blogs, support ticket, chat rooms, message boards en bepaalde andere Services, moet u zich registreren en een gebruikersaccount aanmaken ("Gebruikersaccount"). Er zijn in de meeste gevallen geen kosten verbonden aan het maken van een gebruikersaccount. Mogelijk wordt u gevraagd een gebruikersnaam, schermnaam of lidnaam (elk, een "gebruikersnaam") en wachtwoord te kiezen. Gebruik alstublieft niet uw echte naam of de echte naam van een andere persoon bij het selecteren van een gebruikersnaam. U wordt ook gevraagd om bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie en andere informatie over uzelf te verstrekken, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Houd er rekening mee dat uw gebruikersnaam beschikbaar zal zijn voor het grote publiek van internet terwijl u deelneemt aan sommige diensten, zoals blogs, support ticket, chatrooms, forums of message boards, dus u moet discretie uitoefenen bij het gebruik van deze Services.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op informatie die u openbaar in dergelijke services openbaar mag maken. In sommige gevallen kunt u ervoor kiezen om een ​​"Openbaar profiel" te maken dat beschikbaar is voor anderen op internet. Openbare profielen worden volledig door u beheerd en u bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud van uw openbare profiel en de status 'publiek' of 'privé'. Het bedrijf draagt ​​geen verantwoordelijkheid voor enige actie of beleid van derden die informatie verzamelen die gebruikers mogen onthullen in gebruikersforums of andere openbare delen van deze website. U bent ook verantwoordelijk voor het onderhouden en bijwerken van de registratiegegevens in uw Gebruikersaccount met actuele en volledige informatie.

U kunt uw openbare profiel openen, bewerken of verwijderen door u aan te melden bij uw gebruikersaccount en de aanwijzingen daar te volgen. U kunt ook een e-mail sturen naar support [at]flatpyramid.com of open een supportticket om deactivering van uw gebruikersaccount aan te vragen. Lees onze restricties op gebruik en richtlijnen voor onze Gemeenschap blogs in de "Blog Richtlijnen voor posten"Voor de website. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van commerciële e-mail van de website door op de koppeling te klikken die is opgenomen in dergelijke e-mails die naar u zijn verzonden. Houd er rekening mee dat het niet altijd mogelijk is om informatie in onze databases volledig te verwijderen of aan te passen. Daarnaast kunnen we een beleid instellen waarbij gebruikersinformatie na een bepaalde tijd wordt verwijderd en daarom bestaat uw gebruikersinformatie mogelijk niet meer in de actieve database (s) van het BEDRIJF. Bovendien behoudt het BEDRIJF zich het recht voor om contact met u op te nemen over uw account en uw gebruik van deze Website, zelfs als u ervoor kiest om uw abonnement op te zeggen of de instellingen van uw Gebruikersaccount anderszins te wijzigen.

V. Speciale promoties en aankopen; Inzending van te publiceren content

Om deel te nemen aan sommige Diensten, zoals prijsvragen, wedstrijden en enquêtes ("Speciale promoties"), of om online aankopen te doen ("Aankopen"), moet u persoonlijk identificeerbare informatie verstrekken, zoals naam, postadres, e-mailadres , telefoonnummer en geboortedatum. Uw informatie kan worden verzameld door BEDRIJF of door een derde partij, zoals een co-sponsor of een leverancier die betrokken is bij of diensten verleent in verband met een Speciale Promotie, of een e-commerce partner in het geval van een Aankoop. Als u een Aankoop doet of een prijsactie of andere Speciale Promotie invoert op een van onze sites of via onze Diensten, zal BEDRIJF uw persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen en u wordt geacht toestemming te geven om uw informatie te verstrekken aan derden die bepaalde diensten zoals als verwerking van creditcardtransacties, klantenservice, promotie of sweepstakes administratie, orderafhandeling en / of prijslevering, indien van toepassing. (Zoals hieronder uitvoeriger beschreven in "Gebruik, openbaarmaking en delen van informatie - Persoonlijk identificeerbare informatie", is het deze derde partijen verboden deze informatie te gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden en / of om persoonlijke gegevens te delen, verkopen of anderszins te verspreiden. van onze klanten, tenzij u ervoor kiest om voor dergelijke bijkomende toepassingen en / of openbaarmaking door derden in te roepen, volgens hun respectieve privacybeleid.).

Door het invoeren van een prijsvraag of een andere speciale actie gaat u ook akkoord met de officiële regels die gelden voor die prijsvragen of andere speciale aanbiedingen, die specifieke vereisten van u kunnen bevatten, inclusief, behalve waar dit wettelijk verboden is, waardoor de sponsor (s) van de promotie om uw naam, stem of gelijkenis te gebruiken in reclame of marketing in verband met de promotie. Als u een aankoop doet of een promotie invoert (zoals een sweepstake) waarbij COMPANY deelneemt aan de website van een derde partij (of via een andere manier of medium), zullen wij uw informatie alleen van de derde partij verzamelen als u zich aanmeldt om aanvullende mededelingen van ons te ontvangen, of we moeten een functie vervullen met betrekking tot uw activiteit (bijv. om uw bestelling te verzenden of een prijs te bezorgen). Als u op de Website een opmerking, foto of andere inhoud publiceert die online of offline moet worden gepubliceerd (inclusief on-air, op een DVD of een andere indeling), kunnen wij uw naam of andere persoonlijk identificeerbare informatie in verband met publicatie publiceren de inhoud en u wordt hierbij geacht ons toestemming te geven om dit te doen.

VI. Informatie verzameld door andere middelen of media

In sommige situaties kunnen we ook persoonlijk identificeerbare informatie en andere informatie over u verzamelen op andere manieren, direct of indirect. Als u bijvoorbeeld toegang hebt tot enige COMPANY-inhoud of dergelijke inhoud via uw draadloze aanbieder of een andere derde partij koopt, kan het BEDRIJF informatie rechtstreeks van u of via de derde partij verzamelen. Als u onze software gebruikt of informatie verstrekt aan andere bedrijven die informatie over hun klanten delen, kunnen wij aanvullende informatie over u verzamelen. In elk van deze gevallen zal het BEDRIJF dit beleid toepassen op persoonlijk identificeerbare informatie.

VII. Informatie over andere mensen

Sommige websites en diensten van het BEDRIJF kunnen u vragen om persoonlijk identificeerbare informatie over andere mensen in te dienen. Als u ons persoonlijk identificeerbare informatie van een vriend verstrekt, of uw vriend geeft persoonlijk identificeerbare informatie over u, om een ​​functie via de website te e-mailen, zullen de e-mailadressen die u of uw vriend ons bezorgt voor die activiteiten niet worden gebruikt om u of uw vriend andere e-mailberichten te sturen, tenzij deze worden bekendgemaakt op het moment dat u de informatie verstrekt. Een registratie van die transactie zal worden bijgehouden zoals toegestaan ​​en / of vereist door de wet.

VIII. Klantenservice

Sommige services bieden ondersteuning en technische ondersteuning via klantenservicecentra via telefoon, online chat of e-mail. Telkens wanneer u communiceert met de klantenservice, doet u dat met dien verstande dat een operator de informatie in uw gebruikersaccount kan bekijken en wijzigen om u de hulp te bieden die u nodig hebt.

IX. Niet-persoonlijk identificeerbare informatie die we verzamelen

Als onderdeel van het registratieproces voor sommige Services, kan u worden gevraagd om informatie te verstrekken die u niet persoonlijk identificeert. U kunt bijvoorbeeld worden gevraagd om informatie te verstrekken over uw persoonlijke voorkeuren, aankoopgewoonten en dergelijke. Deze informatie is over het algemeen optioneel, maar kan worden opgenomen in uw gebruikersaccountprofiel. COMPANY vraagt ​​deze informatie om u beter te begrijpen en om u ook attent te maken op nieuwe diensten, programma's of aanbiedingen die voor u van belang kunnen zijn. In veel gevallen zal COMPANY automatisch bepaalde niet-persoonlijk identificeerbare informatie over uw gebruik van zijn sites en diensten verzamelen.

COMPANY verzamelt onder andere informatie over het type internetbrowser of het besturingssysteem van de computer dat u gebruikt, de domeinnaam van uw internetprovider, uw "klikpad" door de COMPANY-sites of "doorklik" van een e -mail, de Website of advertentie die gelinkt was naar of van de COMPANY-site toen je hem bezocht, en je IP-adres. Om dit te doen, kan COMPANY cookies en andere technologie gebruiken (zie hieronder). Als u onze draadloze diensten gebruikt, kunnen we ook automatisch informatie verzamelen, zoals het type draadloze apparaat dat u gebruikt, uw mobiele identificatienummer (toegewezen door uw telecommunicatiebedrijf) en telecommunicatiebedrijf. Uw gebruik van onze Websites en Diensten en de informatie die via deze technologieën wordt verstrekt, is anoniem tenzij u ons persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt of in het verleden dergelijke informatie hebt verstrekt.

X. Cookies en gerelateerde technologie

De pagina's of e-mailberichten van deze Website kunnen cookies, webbakens (ook bekend als clear gifs) of vergelijkbare technologieën bevatten zodra deze beschikbaar komen. Cookies zijn informatiebestanden die deze website op uw computer kan plaatsen om uitgebreide functionaliteit te bieden. Het BEDRIJF kan cookies gebruiken voor een aantal doeleinden, zoals het volgen van gebruikspatronen op de Website, het meten van de effectiviteit van reclame, het beperken van meerdere reacties en registraties, het vergemakkelijken van uw vermogen om door de Website te navigeren en als onderdeel van een verificatie- of screeningproces. De meeste browsers zijn in eerste instantie ingesteld om cookies te accepteren. In de meeste browsers kunt u cookies van de harde schijf van uw computer wissen, de acceptatie van cookies blokkeren of een waarschuwing ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen. Raadpleeg de instructies van uw browser, het "Help" -scherm of een vergelijkbare bron om meer te leren over hoe u cookies kunt beheren en eventueel uw browser opnieuw kunt instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden door dit aan te geven in de voorkeuren, opties of een vergelijkbaar menu in uw browser. Het is echter mogelijk dat sommige delen van deze Website niet correct werken als u cookies uitschakelt en u mogelijk niet kunt profiteren van sommige functies van deze Website. Raadpleeg uw provider / fabrikant van uw browser als u vragen hebt over het uitschakelen van cookies.

De webpagina's van het BEDRIJF kunnen advertenties bevatten voor derden en hun producten, en die advertenties van derden kunnen een cookie of webbaken bevatten die door de derde partij wordt aangeboden.

Het BEDRIJF heeft geen controle over cookies in dergelijke advertenties van derden en bezoekers worden aangemoedigd om het privacybeleid van adverteerders en / of advertentiediensten te controleren om meer te weten te komen over hun gebruik van cookies en andere technologie.

Het privacybeleid van het BEDRIJF heeft geen betrekking op het gebruik van informatie die door derden is verzameld door advertentieservers van derden. Deze bedrijven kunnen informatie gebruiken (niet inclusief uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoeken aan deze en andere websites om advertenties op deze site en andere sites over goederen en diensten te verstrekken die van belang kunnen zijn voor u. Een webbeacon is een kleine grafische afbeelding waarmee de partij die het webbaken heeft ingesteld, bepaalde informatie over de kijker van de webpagina, webdocument of e-mailbericht kan controleren en verzamelen, zoals het type browser dat het web aanvraagt baken, het IP-adres van de computer waarnaar het webbaken is verzonden en de tijd waarop het webbaken werd bekeken. Webbakens kunnen erg klein en onzichtbaar voor de gebruiker zijn, maar over het algemeen kan elke elektronische afbeelding die wordt bekeken als onderdeel van een webpagina of e-mail, inclusief op HTML gebaseerde inhoud, fungeren als een webbaken. Het BEDRIJF kan webbakens gebruiken om bezoekers te tellen op de webpagina's op de Website of om te controleren hoe onze gebruikers de Website gebruiken, en het BEDRIJF kan webbakens in e-mailberichten opnemen om te tellen hoeveel verzonden berichten daadwerkelijk zijn geopend, gehandeld of doorgestuurd.

XI. Speciale kennisgeving met betrekking tot kinderen onder 13

COMPANY erkent de gevoeligheid van persoonlijk identificeerbare informatie over kinderen jonger dan 13 en biedt daarom deze speciale kennisgeving. COMPANY doet er alles aan om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot kinderen, waaronder de Wet op de online privacybescherming van kinderen ("COPPA"). Behalve in beperkte omstandigheden toegestaan ​​door COPPA, zal COMPANY niet willens en wetens persoonlijk identificeerbare informatie van een kind onder 13 verzamelen, bijhouden of openbaar maken zonder eerst toestemming te hebben verkregen van de ouder of wettelijke voogd van dat kind. Als u een ouder of voogd bent die heeft ontdekt dat uw kind jonger dan 13 zijn of haar persoonlijk identificeerbare informatie heeft verstrekt zonder uw toestemming of toestemming, zal BEDRIJF redelijke inspanningen doen om de informatie van zijn actieve lijst te verwijderen, op uw verzoek. Als u wilt dat de gegevens van uw kind worden verwijderd, stuurt u een e-mail naar support [at]flatpyramid.com en vergeet niet om in uw bericht dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord en / of e-mailadres op te nemen dat uw kind heeft opgegeven. BEDRIJF moedigt ouders en voogden aan om online tijd met hun kinderen door te brengen om vertrouwd te raken met de soorten inhoud die beschikbaar zijn op de websites van COMPANY en internet in het algemeen.

XII. Gebruik, openbaarmaking en uitwisseling van informatie

een. Niet-persoonlijk identificeerbare informatie

Het BEDRIJF kan van tijd tot tijd geaggregeerde, niet-persoonlijk identificeerbare gebruikersinformatie gebruiken en delen met derden om algemene demografische en voorkeursinformatie onder gebruikers van de COMPANY-websites te tonen. Wanneer u informatie van deze website bezoekt of downloadt, kunnen onze webservers automatisch informatie over het websitegebruik verzamelen. Informatie over websitegebruik is niet-persoonlijk identificeerbare informatie die beschrijft hoe onze bezoekers de website gebruiken. Het kan het aantal en de frequentie van bezoekers aan elke webpagina en de duur van hun verblijf, browsertype, verwijzingsgegevens die de bezochte webpagina vóór en na het bezoeken van de website identificeren, en IP-adressen (zie hieronder voor meer informatie over IP-adressen). adressen). BEDRIJF kan IP-adressen gebruiken voor een aantal doeleinden, zoals systeembeheer, om in het algemeen de serverlocatie van uw computer te bepalen, om geaggregeerde informatie aan onze zakenpartners te rapporteren of om het gebruik van de Website te controleren. We kunnen ook uw schermresolutie en de beschikbare technologie bepalen om u de meest geschikte versie van een webpagina, e-mail of vergelijkbare service te bieden.

b. Persoonlijk identificeerbare informatie

COMPANY gebruikt informatie over u om de door u gevraagde Services te leveren, om u op de hoogte te houden van wijzigingen die onze Services of uw account beïnvloeden, om u te informeren over andere Services of aanbiedingen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, en om onze sites en Services te verbeteren en verbeteren . Als u BEDRIJF persoonlijke identificeerbare informatie verstrekt, zullen wij alle redelijke en passende stappen ondernemen om deze te beschermen tegen ongeautoriseerde openbaarmaking. Als u zich aanmeldt voor het ontvangen van e-mail van ons, kunt u zich altijd afmelden voor toekomstige marketingberichten door de aanwijzingen in elk bericht te volgen om "af te melden". Als u ervoor kiest om u af te melden voor marketingberichten, behouden wij ons het recht voor om contact met u op te nemen over uw accountstatus, technische ondersteuning, productinformatie, wijzigingen in accountvoorwaarden en andere zaken die van invloed kunnen zijn op onze service aan u en / of producten die u bij ons hebt gekocht of bij ons hebt geregistreerd, indien van toepassing.

Zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden, wordt u geacht toestemming te hebben verleend voor de bekendmaking aan en het gebruik door een volgende eigenaar of exploitant van een BEDRIJFSwebsite of -dienst, van enige informatie over u in de toepasselijke BEDRIJFSdatabase, indien BEDRIJF of een van zijn bedrijven zijn rechten en plichten met betrekking tot uw informatie toewijst op het moment van een fusie, overname of verkoop van alle of vrijwel alle bedrijfsmiddelen van het BEDRIJF of van het BEDRIJF met betrekking tot de toepasselijke site of Dienst aan een volgende eigenaar of operator. In het geval van een dergelijke fusie, acquisitie of verkoop betekent uw voortdurende gebruik van de Website of enige gerelateerde Service uw instemming gebonden te zijn aan de Algemene voorwaarden, het Privacybeleid van Californië en het Privacybeleid van de volgende eigenaar of exploitant van de Website of Service . Het BEDRIJF en zijn bedrijven kunnen samenwerken om gedeelten van de BEDRIJFSwebsites en sommige Diensten te leveren (bijv. Om gewonnen prijzen in een prijsvraag te vervullen of om andere ondersteuning voor een Dienst te verlenen). Deze bedrijven zullen uw persoonlijk identificeerbare informatie behandelen in overeenstemming met dit privacybeleid.

Zoals hierboven vermeld in "Persoonlijk identificeerbare informatie die we verzamelen - speciale promoties en aankopen; Inzending van te publiceren content", COMPANY kan ook met derden samenwerken om bepaalde Services op onze Websites te leveren. In verband met deze Services wordt u geacht ermee in te stemmen dat wij uw informatie delen met derden die diensten verlenen zoals verwerking van creditcardtransacties, klantenservice, promotiebeheer, orderafhandeling en / of prijslevering, indien van toepassing. Derden die Diensten op BEDRIJFSwebsites aanbieden of eraan deelnemen, mogen de persoonlijk identificeerbare informatie van onze klanten niet gebruiken voor marketingdoeleinden en / of voor het delen, verkopen of anderszins gebruiken van dergelijke informatie, tenzij u ervoor kiest om deel te nemen aan marketing, delen of ander gebruik door derden.

Als u niet wilt dat uw informatie wordt gebruikt voor marketingdoeleinden (of voor andere doeleinden die geen verband houden met het aanbieden van BEDRIJFSDiensten) door een derde partij die deelneemt aan een Service op een van onze sites, moet u niet opteren voor dergelijk gebruik door die derde partij wanneer u zich registreert om deel te nemen aan de Service. Houd er rekening mee dat wanneer u zich aanmeldt om toekomstige communicatie van een derde partij te ontvangen, uw informatie valt onder het privacybeleid van de derde partij. Als u later besluit dat u niet wilt dat die derde uw gegevens gebruikt, moet u rechtstreeks contact opnemen met de derde partij, omdat we geen controle hebben over hoe derden informatie gebruiken. U moet altijd het privacybeleid van elke partij die uw informatie verzamelt, beoordelen om te bepalen hoe die entiteit met uw informatie zal omgaan.

BEDRIJF zal geen persoonlijk identificeerbare informatie die we hebben verzameld, verkopen, verhuren of openbaar maken, behalve zoals hierin vermeld, of in de volgende gevallen; 1) waar wij bedrijven leveren waarmee wij associaties hebben, met uw informatie om u diensten aan te bieden waarvan wij denken dat ze interessant voor u zijn en die vervolgens contact met u opnemen per telefoon of direct mail (tenzij u zich hebt afgemeld voor hun marketingprogramma's onder de procedures uiteengezet door hen - Zie onze Californische privacyrechten hieronder voor meer informatie); 2) waar we wettelijk verplicht zijn, wettelijk worden vervolgd of door een rechterlijk bevel worden vrijgesproken; 3) waar openbaarmaking noodzakelijk is om iemand te identificeren, te contacteren of juridische stappen te ondernemen tegen iemand die schade toebrengt of kan veroorzaken aan de rechten of eigendom van het BEDRIJF, andere gebruikers van de COMPANY Website of iemand anders; of 4) om te reageren op een verzoek, verzoek of klacht die u hebt gedaan. COMPANY kan ook IP-adressen gebruiken die het in samenwerking met internetserviceproviders verzamelt, om gebruikers te identificeren als we het nodig achten om te voldoen aan de wet, naleving van dit Privacybeleid of onze Algemene voorwaarden af ​​te dwingen, of om onze sites, klanten of anderen.

CALIFORNIA PRIVACY RECHTEN

Als u inwoner van Californië bent en onze klant, Cal. Civ. Code § 1798.83 staat u toe om bepaalde informatie over onze openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derden op te vragen voor hun directmarketingdoeleinden. Stuur een e-mail naar support [at] om deze informatie aan te vragenflatpyramid. Com.

XIII. Onze toewijding aan gegevensbeveiliging

Hoewel COMPANY redelijke en geschikte voorzorgsmaatregelen neemt om uw persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking en om mogelijke beveiligingsinbreuken in onze Websites, Diensten en klantendatabases te voorkomen, is geen website, internettransmissie, computersysteem of draadloze verbinding volledig beveiligd. Daarom kan COMPANY niet garanderen dat ongeoorloofde toegang, hacking, gegevensverlies of andere schendingen nooit zullen plaatsvinden. Uw gebruik van de BEDRIJVENwebsites en -diensten is op eigen risico. BEDRIJF raadt u aan stappen te ondernemen om uw informatie veilig te houden door uw wachtwoord te onthouden of op een veilige plaats te bewaren (los van uw accountinformatie), uit te loggen van uw gebruikersaccount en uw webbrowser te sluiten. Wanneer u BEDRIJF gevoelige of vertrouwelijke informatie geeft (bijvoorbeeld creditcardnummers voor Aankopen), zal BEDRIJF kosten commercieel redelijke maatregelen nemen om de informatie te beschermen door een veilige verbinding tot stand te brengen met uw webbrowser. COMPANY maakt gebruik van een beveiligingstechnologie die bekend staat als een Secure-socket-layer ("SSL") om de overdracht van betalingsinformatie naar de site te beschermen. Tenzij anders vermeld hierin of op de Website waar u een Aankoop doet, worden creditcardnummers alleen gebruikt voor betalingsverwerking en worden ze niet voor marketingdoeleinden bewaard.

XIV. Hyperlinks van en naar andere sites

COMPANY-sites kunnen links bevatten naar en / of links bevatten naar of advertenties bevatten over websites die niet COMPANY zijn. Andere sites kunnen ook verwijzen naar, adverteren of linken naar BEDRIJFSwebsites. BEDRIJF onderschrijft of sponsort geen andere websites, is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van niet-COMPANY-sites, wijst uitdrukkelijk alle verklaringen of beweringen op dergelijke websites af en ontkent en wijst alle aansprakelijkheid af die verband houdt met uw gebruik van en de inhoud op, dergelijke andere sites en advertenties.

XV. Toestemming voor verwerking in de Verenigde Staten

Door het verstrekken van persoonlijk identificeerbare informatie aan BEDRIJF, alle gebruikers, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruikers in de lidstaten van de Europese Unie, volledig begrijpen en ondubbelzinnig instemmen met dit privacybeleid en de verzameling, opslag en verwerking van dergelijke informatie in de Verenigde Staten van Amerika.

XVI. Neem contact met ons op over privacy

COMPANY legt zich toe op de bescherming van uw persoonlijk identificeerbare informatie en verwelkomt opmerkingen en vragen over dit privacybeleid. U kunt uw vragen of opmerkingen e-mailen naar: support [at]flatpyramidHoud er rekening mee dat informatie die via een "contact", "help" of een ander soortgelijk e-mailadres of formulier aan de website wordt doorgegeven, niet per se een reactie ontvangt. We zullen de informatie die wordt verstrekt aan deze e-mailadressen of formulieren niet gebruiken voor marketingdoeleinden die geen verband houden met uw verzoek.

XVII. Kennisgeving van wijzigingen

COMPANY behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid en de bijbehorende Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. In geval van wezenlijke wijzigingen in het privacybeleid, vervangen we de "Privacybeleid" -link op de startpagina van onze sites met een link getiteld "Bijgewerkt privacybeleid" voor niet minder dan 30-dagen. Alle wijzigingen in het Privacybeleid en / of de Servicevoorwaarden zijn van kracht op het moment van publicatie en uw aanhoudend gebruik van een BEDRIJFSwebsite of -service na de plaatsing houdt in dat u instemt met en akkoord gaat met deze wijzigingen.

XVII. GDPR-conformiteit

een. Invoering

De algemene gegevensbeschermingsverordening ("GDPR") van de EU is op 25TH mei 2018 in de hele Europese Unie in werking getreden en brengt de belangrijkste wijzigingen in de gegevensbeschermingswetgeving met zich mee in twee decennia. Op basis van privacy by design en een op risico gebaseerde aanpak, is de GDPR ontworpen om te voldoen aan de vereisten van het digitale tijdperk. De 21st Century brengt breder gebruik van technologie met zich mee, nieuwe definities van wat persoonlijke gegevens zijn en een enorme toename van grensoverschrijdende verwerking. De nieuwe verordening heeft tot doel de wetgeving inzake gegevensbescherming en de verwerking in de hele EU te standaardiseren; individuen sterker, meer consistent recht op toegang tot en controle over hun persoonlijke informatie bieden.

b. Onze toewijding

COMPANY doet er alles aan om de veiligheid en bescherming van de persoonlijke informatie die we verwerken te waarborgen en om een ​​compliante en consistente benadering van gegevensbescherming te bieden. We hebben altijd een krachtig en effectief gegevensbeschermingsprogramma opgezet dat voldoet aan de bestaande wetgeving en voldoet aan de gegevensbeschermingsbeginselen. We hebben echter onze verplichtingen erkend bij het bijwerken en uitbreiden van dit programma om te voldoen aan zowel de eisen van de GDPR als de Amerikaanse privacywetten. BEDRIJF is toegewijd aan het beschermen van de persoonlijke informatie onder onze verantwoordelijkheid en het continu ontwikkelen van een gegevensbeschermingsregeling die effectief is, geschikt is voor het beoogde doel en blijk geeft van begrip van en waardering voor de nieuwe voorschriften. Onze voorbereiding, wijzigingen en de naleving van de GDPR zijn in deze verklaring samengevat en omvatten de ontwikkeling en implementatie van nieuwe databeschermingsfuncties, -beleid, -procedures, -controles en -maatregelen om een ​​maximale en voortdurende naleving te waarborgen.

c. Hoe we ons voorbereidden op de AVG

COMPANY heeft al een consistent niveau van gegevensbescherming en -beveiliging in onze hele organisatie, maar het is ons doel om tegen 25 mei 2018 volledig te voldoen aan de AVG. Onze voorbereiding omvat: -

 • Informatie Audit - het uitvoeren van een bedrijfsbrede informatie-audit om te bepalen en te beoordelen welke persoonlijke informatie we hebben, waar deze vandaan komt, hoe en waarom deze wordt verwerkt en of en aan wie deze wordt bekendgemaakt.
 • Beleid en procedures - herziening van het gegevensbeschermingsbeleid en de procedures om te voldoen aan de vereisten en normen van de AVG en alle relevante gegevensbeschermingswetten, waaronder:
  • Gegevensbescherming - Ons hoofdbeleid en proceduredocument voor gegevensbescherming is gereviseerd om aan de normen en vereisten van de AVG te voldoen. Verantwoordings- en bestuursmaatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat we onze verplichtingen en verantwoordelijkheden begrijpen en adequaat verspreiden en bewijzen; met een speciale focus op privacy by design en de rechten van individuen.
  • Bewaring en verwijdering van gegevens - we hebben ons bewaarbeleid en -planning bijgewerkt om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de 'data-minimalisatie'- en' storage-limitatie'-principes en dat persoonlijke informatie op een verantwoorde en ethische manier wordt opgeslagen, gearchiveerd en vernietigd. We hebben speciale verwijderprocedures geïmplementeerd om te voldoen aan de nieuwe 'Right to Erasure'-verplichting en weten wanneer de rechten van deze en andere betrokkene van toepassing zijn; samen met eventuele vrijstellingen, reactietermijnen en meldingsverantwoordelijkheden.
  • Gegevensdoorbraken - onze inbreukprocedures zorgen ervoor dat we waarborgen en maatregelen treffen om inbreuken op de persoonsgegevens zo vroeg mogelijk te identificeren, te beoordelen, te onderzoeken en te melden. Onze procedures zijn robuust en zijn verspreid onder alle medewerkers, waardoor ze op de hoogte zijn van de rapportagelijnen en de te volgen stappen.
  • Internationale gegevensoverdrachten en openbaarmaking door derden - waar COMPANY persoonlijke informatie opslaat of overdraagt ​​buiten de EU, beschikken we over degelijke procedures en beveiligingsmaatregelen om de integriteit van de gegevens te beveiligen, te coderen en te handhaven. Onze procedures omvatten een voortdurende beoordeling van de landen met voldoende adequaatheidsbeslissingen, evenals bepalingen voor bindende bedrijfsregels; standaardbepalingen inzake gegevensbescherming of goedgekeurde gedragscodes voor landen zonder. Wij voeren strikte zorgvuldigheidscontroles uit met alle ontvangers van persoonsgegevens om te beoordelen en verifiëren dat zij de juiste voorzorgsmaatregelen treffen om de informatie te beschermen, te zorgen voor afdwingbare rechten van betrokkenen en effectieve rechtsmiddelen voor betrokkenen hebben, indien van toepassing.
  • Subject Access Request (SAR) - we hebben onze SAR-procedures herzien om tegemoet te komen aan de herziene 30-dagen voor het verstrekken van de gevraagde informatie en voor het kosteloos maken van deze voorziening. Onze nieuwe procedures beschrijven hoe de betrokkene te verifiëren, welke stappen moeten worden genomen om een ​​toegangsverzoek te verwerken, welke uitzonderingen van toepassing zijn en een reeks reactiesjablonen om ervoor te zorgen dat de communicatie met betrokkenen voldoet, consistent en adequaat is.
 • Rechtsgrondslag voor verwerking - we beoordelen alle verwerkingsactiviteiten om de wettelijke basis voor de verwerking te identificeren en ervoor te zorgen dat elke basis geschikt is voor de activiteit waarop deze betrekking heeft. Waar van toepassing houden we ook gegevens bij van onze verwerkingsactiviteiten, om ervoor te zorgen dat aan onze verplichtingen uit hoofde van artikel 30 van de AVG en bijlage 1 van de gegevensbeschermingswet wordt voldaan.
 • Privacykennisgeving / beleid - we hebben onze Privacykennisgeving (en) herzien om te voldoen aan de AVG, en ervoor te zorgen dat alle personen waarvan wij de persoonsgegevens verwerken op de hoogte zijn van waarom we het nodig hebben, hoe het wordt gebruikt, wat hun rechten zijn, aan wie de informatie wordt bekendgemaakt en welke beveiligingsmaatregelen er zijn om hun informatie te beschermen.
 • Verkrijgen van toestemming - we hebben onze toestemmingsmechanismen voor het verkrijgen van persoonsgegevens herzien, zodat individuen begrijpen wat ze verstrekken, waarom en hoe we deze gebruiken en duidelijke, gedefinieerde manieren geven om ons toestemming te geven om hun informatie te verwerken. We hebben strikte procedures ontwikkeld voor het vastleggen van toestemming, om ervoor te zorgen dat we een bevestigende opt-in kunnen aantonen, samen met tijd- en datumrecords; en een gemakkelijk te zien en te openen manier om toestemming op elk moment in te trekken.
 • direct Marketing - we hebben de formulering en processen voor direct marketing herzien, inclusief duidelijke opt-in mechanismen voor marketingabonnementen; een duidelijke kennisgeving en methode voor het afmelden en het aanbieden van afmeldingsfuncties op al het volgende marketingmateriaal.
 • Gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA) - waar we persoonlijke informatie verwerken die als een hoog risico wordt beschouwd, betrekking heeft op grootschalige verwerking of speciale categorie / strafrechtelijke veroordelingsgegevens bevat; we hebben strenge procedures en beoordelingssjablonen ontwikkeld voor het uitvoeren van effectbeoordelingen die volledig voldoen aan de artikel 35-vereisten van de GDPR. We hebben documentatieprocessen geïmplementeerd die elke beoordeling registreren, stellen ons in staat om het risico van de verwerkingsactiviteit te beoordelen en om mitigerende maatregelen te implementeren om het risico voor de betrokkene (n) te verkleinen.
 • Processorafspraken - wanneer we een derde partij gebruiken om persoonlijke informatie namens ons te verwerken (dat wil zeggen Payroll, Werving, Hosting, enz.), Hebben we conforme Processorovereenkomsten en due diligence-procedures opgesteld om ervoor te zorgen dat zij (evenals wij), hun kennissen ontmoeten en begrijpen / onze GDPR-verplichtingen. Deze maatregelen omvatten initiële en lopende evaluaties van de geleverde dienst, de noodzaak van de verwerkingsactiviteit, de technische en organisatorische maatregelen die van kracht zijn en de naleving van de AVG.
 • Speciale categorieën gegevens- waar we speciale categorie-informatie verkrijgen en verwerken, doen we dit in volledige overeenstemming met de vereisten van Artikel 9 en hebben we hoogwaardige coderingen en beveiligingen voor al dergelijke gegevens. Gegevens van bijzondere categorieën worden alleen verwerkt waar nodig en worden alleen verwerkt als we eerst de juiste artikel 9 (2) basis of de Data Protection Bill Schedule 1-voorwaarde hebben geïdentificeerd. Waar we voor verwerking vertrouwen op toestemming, is dit expliciet en wordt dit geverifieerd door een handtekening, waarbij het recht om toestemming te wijzigen of in te trekken duidelijk wordt aangegeven.

c. Rechten van de betrokkene

Naast het hierboven genoemde beleid en de procedures die ervoor zorgen dat individuen hun gegevensbeschermingsrechten kunnen afdwingen, bieden we via onze website gemakkelijk toegankelijke informatie over het recht van een individu om toegang te krijgen tot alle persoonlijke informatie die het BEDRIJF over hen verwerkt en om informatie op te vragen over: -

 • Welke persoonlijke gegevens we over hen hebben
 • Het doel van de verwerking
 • De betrokken categorieën persoonsgegevens
 • De ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn / zullen worden bekendgemaakt
 • Hoelang willen we uw persoonlijke gegevens opslaan
 • Als we de gegevens niet rechtstreeks van hen hebben verzameld, informatie over de bron
 • Het recht om onvolledige of onjuiste gegevens over hen te laten corrigeren of voltooien en het proces om dit aan te vragen
 • Het recht om verwijdering van persoonlijke gegevens te vragen (indien van toepassing) of om de verwerking te beperken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, en om bezwaar te maken tegen eventuele directe marketing van ons en om op de hoogte te worden gehouden van geautomatiseerde besluitvorming die we gebruiken
 • Het recht om een ​​klacht in te dienen of om een ​​rechtsmiddel te vragen en om in dergelijke gevallen contact op te nemen

d. Informatiebeveiliging en technische en organisatorische maatregelen

BEDRIJF neemt de privacy en veiligheid van personen en hun persoonlijke informatie zeer serieus en neemt alle redelijke maatregelen en voorzorgsmaatregelen om de persoonlijke gegevens die we verwerken te beschermen en beveiligen. We hebben krachtige beleidsregels en procedures voor informatiebeveiliging om persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging en hebben verschillende beveiligingslagen, waaronder: gecodeerde communicatie met behulp van beveiligde socketlaag (SSL), gebruikerstoegangscontroles, afgedwongen wachtwoordbeleid , wachtwoord versleuteling, pseudonimisering, beperkte toegang tot informatie, authenticatie, etc.

e. GDPR-rollen en -medewerkers

COMPANY heeft een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangewezen en een team voor gegevensprivacy aangesteld om ons stappenplan voor de naleving van de nieuwe verordening gegevensbescherming te ontwikkelen en uit te voeren. Het team is verantwoordelijk voor het bevorderen van het bewustzijn van de GDPR in de hele organisatie, het beoordelen van onze GDPR-paraatheid, het identificeren van eventuele lacunes en het implementeren van de nieuwe beleidslijnen, procedures en maatregelen. ONDERNEMING begrijpt dat continu bewustzijn en begrip van medewerkers essentieel is voor de voortdurende naleving van de AVG en onze medewerkers hebben betrokken bij onze voorbereidingsplannen. We hebben een specifiek personeelstrainingsprogramma geïmplementeerd dat vóór mei 25th, 2018 aan alle werknemers wordt aangeboden en dat deel uitmaakt van ons introductie- en jaarlijkse trainingsprogramma. Als u vragen heeft over onze voorbereiding op de AVG, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO).